Att underhålla golven regelbundet är en god investering. Det ökar golvens livslängd och bidrar till ett trevligt helhetsintryck av era lokaler. Moderna, effektiva och miljövänliga städmetoder förutsätter golvunderhåll för optimalt resultat. Vi sköter era golv med rätt metod, rätt intervall och miljövänliga kemikalier. Vi erbjuder:

– Polish- eller vaxbehandling av hårda golv
– Inoljning, slipning och lackning av trägolv
– Underhållspolering eller polishbehandling av plastgolv
– Diamantslipning eller kristallisering av sten/terazzogolv
– Maskinrengöring av mjuka mattor