Vi kan mycket mer än bara ”vanlig” städning, vi erbjuder även

Klottersanering och skydd

Vi tillhandahåller bortagning av klotter samt skydd av fastigheten mot klotter.

  • Klotterborttagning
  • Klotterskydd
Garagestädning

Vi sopar och rengör ert garage vid behov och ombesörjer bortforsling av soporna.

  • Garagestädning
  • Transport/Bortforsling av sopor.
Vindsröjning inklusive transport och källsortering

Vi ombesörjer vinds- och källarröjningar och ser till att skräpet transporteras och källsorteras på sopstationen.

  • Vinds- och källarröjningar
  • Transport och källsortering
Saneringar

Lerici utför saneringar i fastigheten och hjälper er med problem som:

  • Mögel
  • Lukt
  • Hårt nedsmutsade lokaler
Belysningsservice

Vi rengör armaturer och byter lampor, belysningsrör och glimtändare och ser till att allt källsorteras.

  • Belysningsservice