Vi kan mycket mer än bara ”vanlig” städning, vi erbjuder även:

Klottersanering och skydd
Vi tillhandahåller bortagning av klotter samt skydd av fastigheten mot klotter.
– Klotterborttagning
– Klotterskydd

Garagestädning
Vi sopar och rengör ert garage vid behov och ombesörjer bortforsling av soporna.
– Garagestädning
– Transport/Bortforsling av sopor.

Vindsröjning inklusive transport och källsortering
Vi ombesörjer vinds- och källarröjningar och ser till att skräpet transporteras och källsorteras på sopstationen.
– Vinds- och källarröjningar
– Transport och källsortering

Saneringar
Lerici utför saneringar i fastigheten och hjälper er med problem som:
– Mögel
– Lukt
– Hårt nedsmutsade lokaler

Belysningsservice
Vi rengör armaturer och byter lampor, belysningsrör och glimtändare och ser till att allt källsorteras.
– Belysningsservice