Lerici sköter trappstädningen åt många bostadsrättsföreningar runt om  i Stockholm.  Det längsta avtalet har vi haft sedan 2006! Vi skräddarsyr städningen utifrån varje förenings behov och fastighetens utformning. Vi arbetar utifrån ett tydligt städschema för varje objekt och rapporterar dessutom skriftligen efter varje städtillfälle.