Hur vi jobbar

Avtal

Utifrån dina behov och vårt utbud utformar vi ett avtal med instruktioner som beskriver omfattning, förväntat resultat och tydliga mål för kvalitet och servicenivå.

Planering

Vid starten av uppdraget gör vi en detaljerad uppdragsbeskrivning/instruktion för att säkerställa ett gott resultat och en långsiktig kundrelation.

Utförande

Vi använder moderna, skonsamma och miljövänliga produkter och arbetsmetoder. Vi ligger långt fram med IT-lösningar för spårbarhet, information och hantering av avvikelser.

Uppföljning

Vi mäter och följer upp avtalets mål genom att fråga om du är nöjd med de tjänster vi utför samt att snabbt och effektivt åtgärda eventuella brister. Kort sagt, vi vill alltid finnas tillgängliga för dig.