Så jobbar vi

Behov

Vi utgår alltid från dina behov och tillsammans med dig utformar vi ett avtal som beskriver tjänstens omfattning, förväntat resultat och tydliga mål för kvalitet och service.

Planering

Vid starten av uppdraget tar vi fram en detaljerad uppdragsbeskrivning med tydliga instruktioner för att säkerställa ett gott resultat och en långsiktig kundrelation.

Utförande

Vi använder moderna, skonsamma och miljövänliga produkter och arbetsmetoder. Vi ligger långt fram med IT-lösningar för spårbarhet, information och hantering av avvikelser.

Uppföljning

Vi mäter och följer upp avtalets mål genom att fråga om du är nöjd med de tjänster vi utför samt att snabbt och effektivt åtgärda eventuella brister. Kort sagt, vi vill alltid finnas tillgängliga för dig.